^Повратак на врх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Подручна одељења

Основна школа "Светозар Марковић" из Рековца има 10 подручних одељења: 

  • Лоћика
  • Вукмановац
  • Кавадар
  • Урсуле
  • Цикот
  • Ратковић
  • Комаране
  • Мотрић
  • Беочић
  • Велика Крушевица